Projecten

Contact

Veronica Frenks
Marnixplein 14
4386 AB  Vlissingen
+316 47 49 91 94
veronica@frenks.com

Vlissingen, 16 februari 2015

Jan Guepin 1715-1766

Jean Guepin werd 15 januari 1715 geboren. Hij was reder, schepen van Vlissingen en dichter. Hij is belangrijk omdat hij het culturele leven in de stad Vlissingen stimuleerde. Al jong richtte hij samen met zijn vrienden een rederijkerskamer op, de Klimmende Leeuwerik. Later in zijn leven was hij een belangrijke motor achter het Nederduitsch Leesgezelschap, het Fransch Leesgezelschap en de oprichting van het kunstgenootschap Conamur tenues Grandia.
Vlissingen vierde 15 januari 2015 zijn geboortejaar met gedichten, causerie en muziek.

Lees verder...